Aanbod

Cowboys & Angels biedt kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Wij bieden naast de reguliere opvang (hele/halve dagdelen) voornamelijk opvang op maat.

Bij opvang op maat worden de afgesproken uren en dagen van te voren vastgelegd. U betaalt alleen de in uw opvangcontract afgesproken uren, dagen en weken. Bovendien kiest u per dag zelf de begin- en eindtijd. Bijvoorbeeld alleen onder schooltijd of halve dagen. Dat is gelijk een mooi alternatief voor de peuterspeelzaal of voorschool.  Zo kunt u werk en gezin goed combineren en de kinderopvangkosten in de hand houden. Zo flexibel is onze kinderopvang!

Ouders met wisselende diensten/werktijden die geen vaste uren/dagen kunnen opgeven, kunnen kiezen voor Flex opvang. U bepaald tot 1 maand van te voren wanneer opvang nodig is. U betaalt alleen de afgesproken uren, dagen en weken.

OPVANGSOORTEN

 • Dagopvang voor 0-4 jarigen in een verticale groep met 2 leeftijdssamenstellingen:
  – Heaven 0- 2 ½ jaar
  – Miracle 2 ½ – 4 jaar
 • Buitenschoolse Opvang voor 4-12 jarigen met 2 leeftijdssamenstellingen:
  – Rainbow 4 – 6 jaar
  – Champion 7 jaar en ouder
 • Voorschoolse Opvang voor peuterschool en basisschool kinderen.
 • Vakantie Opvang
 • Incidenteel Opvang

CONTRACTMOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN
Bij Cowboys & Angels kiest u zelf:
- het aantal uren per dag (minimaal 3 uur aaneengesloten)
- de breng-/haal tijden (tussen 7 en 19 uur)
- het aantal dagen per week
- het aantal weken per jaar (minimaal 40 weken)
- het aantal vakantieweken naar keuze

Opvang op maat geldt voor alle opvangsoorten en wordt aangeboden in 3 varianten;

ABONNEMENT
Hierbij wordt een contract opgesteld op basis van tevoren afgesproken opvangdagen/-tijden.
Passend bij uw eigen persoonlijke situatie. Hierbij wordt een plek gereserveerd voor uw kind op de afgesproken dagen/tijden. Bij een abonnement worden de afgesproken uren en dagen van te voren contractueel vastgelegd en betaald u maandelijks een vastgesteld bedrag.

FLEXIBEL
Hierbij wordt een contract opgesteld op basis van gewenste aantal opvanguren per maand. De opvangdagen/-tijden zijn flexibel in te delen. Hierbij wordt geen plek voor uw kind gereserveerd en geldt de regel vol=vol. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de aanvraag via het ouderportaal. Deze vorm van opvang is zeer geschikt voor ouders met wisselende werktijden. Overgebleven/niet opgenomen uren kunnen niet worden meegenomen naar het volgende maand. Bij flex kunnen de uren en dagen niet van te voren worden vastgelegd. U kunt tot 1 maand van te voren uw aanvragen indienen. Plaatsing is niet gegarandeerd en alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toe laat. U betaald maandelijks alleen het aantal afgenomen uren.

INCIDENTEEL
Ouders kunnen ook bij ons terecht wanneer ze af en toe opvang nodig hebben. Hierbij geldt telkens een minimale afname van 3 uur per keer. Bij incidenteel opvang is net als bij flex geen garantie op plaatsing en geldt de voorwaarde van vol=vol. U kunt tot op de dag zelf een aanvraag indienen en betaald aan het einde van de maand het aantal afgenomen uren.

Dagopvang

BSO

VSO

Vakantieopvang