Tariefverhoging

Per 1 juli 2017 wordt ons uurtarief verhoogd naar € 7,-

De regering moedigt de kinderopvangorganisatie tot meer flexibiliteit en hogere kwaliteitseisen.
Cowboys & Angels werkt hier graag aan mee.

Ieder jaar worden de maximum uurtarieven voor de kinderopvang geïndexeerd.
Dit stelt kinderopvangorganisaties is staat een constante kwaliteit van kinderopvang te bieden.
Aan het begin van dit jaar(1 januari 2017) hadden wij, ondanks het advies van de Brancheorganisatie om mee te gaan met de inflatie, besloten om nog geen tariefverhoging door te voeren. Wij hadden gehoopt ons huidige tarief van 2016, voor geheel 2017 te kunnen handhaven. Dit is echter niet haalbaar, daarom onze voornemen tot een tariefverhoging.

Cowboys & Angels biedt (flexibel)opvang op maat waarbij ouders zelf mogen bepalen wanneer en hoe lang opvang gewenst is. Ons aanbod is uniek in Den Haag en daar zijn wij trots op.
Deze manier van opvang bieden vraagt echter veel meer van ons op organisatorisch, administratief en personeel-technische vlak.
Om op deze bijzondere wijze opvang te kunnen blijven aanbieden is een beter passend tarief noodzakelijk.

Wellicht goed om te horen dat ondanks de verhoging, ons nieuw tarief toch nog steeds concurrerend is!