Ik heb mijn contract beëindigd maar nu krijg ik toch een factuur/wordt er geïncasseerd.

Ik heb mijn contract beëindigd maar nu krijg ik toch een factuur/wordt er geïncasseerd.

Houdt u er rekening mee dat wij achteraf de factuur sturen/incasseren. Bijvoorbeeld: als uw kind op 15 september voor het laatst gebruik heeft gemaakt van de opvang, dan wordt er eind september voor de laatste keer gefactureerd/geïncasseerd.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *