Ik heb geen opvang afgenomen in de vakantie waarom moet ik toch betalen?

Ik heb geen opvang afgenomen in de vakantie waarom moet ik toch betalen?

Cowboys & Angels is in de vakantieperiodes gewoon open. U kunt bij ons opvang afnemen mét of zonder vakantieopvang variërend  van 4 tot 12 vakantieweken per jaar. Bij abonnementen factureert Cowboys & Angels in 12 gelijke maandbedragen. De berekening van het maandbedrag is gebaseerd op: het aantal uren opvang per week x aantal weken : 12 maanden x uurtarief. U ontvangt daarom ook tijdens vakantieperiode een factuur van ons.

Voorbeelden:
Uw kind komt 3 uur per week gedurende 40 weken.
Totaal aantal opvanguren per jaar= 3 x 40 = 120 uur : 12 maanden = 10 uur
U krijgt maandelijks een factuur voor 10 uur x uurtarief.

Uw kind komt 3 uur per week gedurende 40 weken en 10 uur per week gedurende 2 weken vakantie.
Totaal aantal opvanguren per jaar = (3 x 40 = 120) + (10 x 2 = 20) = 140 uur : 12 maanden = 11,67 uur
U krijgt maandelijks een factuur voor 11,67 uur x uurtarief.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *