Graag zouden wij incidenteel 1 dag(-deel) willen ruilen, kan dit?

Graag zouden wij incidenteel 1 dag(-deel) willen ruilen, kan dit?

Indien u een dag wilt ruilen dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen via het ouderportaal. Ruilen is op basis van beschikbaarheid en is geen recht.
Ruilen kan uitsluitend binnen een maand, mits vooraf wordt aangegeven op welke dag de vervangende opvang gewenst is, en alleen als er op de gewenste dag nog plaats is. Hierover moet u tijdig contact opnemen met de pedagogisch medewerkers.

NB: feestdagen kunnen niet geruild worden voor andere dagen.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *