Hoe worden de uren van de vakantieopvang berekend?

Hoe worden de uren van de vakantieopvang berekend?

Het aantal weken waarover vakantieopvang berekend wordt, is contractueel afgesproken. De uren en de kosten per maand worden gelijkmatig over het jaar verdeeld. Wanneer het contract gedurende het jaar wordt opgezegd, kan er een verrekening plaatsvinden.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *