Mijn kind is afgemeld(ziek) moet ik toch betalen voor opvang?

Mijn kind is afgemeld(ziek) moet ik toch betalen voor opvang?

Ja. De afspraak is dat u moet betalen ongeacht of uw kind daadwerkelijk komt. Is er sprake van afwezigheid wegens een langdurig ziekte (minimaal 2 maanden) dan komt u in aanmerking voor kostenvermindering. Meer informatie staat in onze algemene voorwaarden.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *