Medicijngebruik

Medicijngebruik

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Medicijnen toedienen is volgens de wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) een ‘eenvoudige medische handeling’ en mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van ouders. Pedagogisch leidsters mogen geen medicijnen toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Daarom zijn veel kinderopvangorganisaties terughoudend met het toedienen van medicijnen. In sommige gevallen, wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn moeten ouders daarvoor een formulier invullen en ondertekenen en dit samen met de medicijnen aan de pedagogische medewerker overhandigen en bespreken. Het ziekteboekje en het protocol geneesmiddelen verstrekking van Cowboys & Angels is als document beschikbaar op de ouderportaal.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *